BIB (Marketing Contributions)

BIB (Marketing Contributions) je podpůrná společnost stoprocentně vlastněná BIB. Zajišťuje tzv. Interaktivní diskont pro digitální družicové systémy.

Interaktivní diskont umožňuje zákazníkům zakoupit nový digitální satelitní systém od autorizovaného obchodníka za max. 199.99 liber. Abonenti Sky Analog si mohu pořídit tento systém přímo od společnosti Sky za pouhých 159.99 liber. Současná sleva na každém satelitním systému je cca 160 liber a zahrnuje digitální set-top box, nazývaný také Sky Digibox (typ Panasonic, Pace, Grundig nebo Amstrad) a malou parabolu včetně ozařovače (LNB). Sleva se vztahuje pouze na celý komplet.

Každý tyto digitální satelitní systém umožňuje použití interaktivních služeb (zajišťovaných společností Open....). Tyto služby zahrnují nakupování, bankovní služby, hry, informace, e-mail a další.

Interaktivné služby dostupné pomocí digitálního satelitního systému jsou realizovány pomocí satelitního vysílání a pomocí telefoního spojení. Pomocí telefoní linky je možné provádět výběr zboží, zjišťovat podrobnosti o bankovním účtu, posílat e-maily apod.

Pro získání slevy musí být v okamžiku zakoupení satelitního systému podepsána smlouva o Interaktivním diskontu. Smlouva obsahuje mimo jiné následující podmínky:

  • systém musí být připojen k funkční telefoní lince nejméně po jeden rok od podpisu
  • systém musí instalovat autorizovaná osoba.
  • v jedné domácnosti může být pouze být poskytnuta pouze jedna sleva
  • uživatel musí být starší 18 let
  • systém může být instalován poze na území Velké Británie vč. Sev Irska (ale ne v Irsku)
  • systém musí být udržován v plně funkčním stavu
  • systém musí být instalován na smluvní adrese
  • podepsaná osoba je plně odpovědná za dodržování všech podmínek smlouvy

Smlouva požaduje minimalně 12-ti měsíční připojení Digiboxu k telefonní lince, nicméně služby s tím spojené se nemusí používat a tak nejsou žádné zvýšené poplatky za telefon. (Samozřejmě se předpokládá, že když už bude uživatel připojen, nedá mu to a zkusí si něco objednat.)

září 1999

BIB - úvod
Open....
BIB
(Marketing Contributions)