Systém vysílání ONDigital


Pro pro šíření svých programů používá společnost ONDigital systém   označovaný jako DTT. DTT je zkratka pro digitální televizní vysílání pomocí pozemních vysílačů (Digital Terrestrial Television).

DTT vysílání je provozováno v současném U.K. UHF pásmu, tj. v kanálech 21 až 68, 470 až 860 MHz. Je vysíláno šest tzv. multiplexů. Každý multiplex je vysílán na jednom fyzickém kanále a může přenášet několik programů. Samozřejmě je možné využít jenom kanály dosud neobsazené analogovým vysíláním. Pro plnou dostupnost všech programů je nutné, aby každý uživatel měl možnost přijímat všechny multiplexy. Naštěstí digitální vysílání umožňuje použít i kanály umístěné těsně vedle sebe, a to jak v provedení dig. kanál - dig. kanál, tak i dig. kanál - analog. kanál. Pouze pokud má dig. kanál na nižší frekvenci, než má kanál analogový, je nutné jej umístit ob kanál. Pro příjem této skupiny kanálů je tak možné použít jedinou anténu. Při využití techto možností a současně s použitím nižšího výkonu pro některé multiplexy 5 a 6 je možné pokrýt požadovaným signálem prakticky celé území U.K. Některé vysílače vzhledem a mezinárodním dohodám však nebudou vysílat všechny multiplexy.

Kapacita každého multiplexu je přibližně 20 Mb/s. To dává možnost umístit do jednoho (dříve analogového) kanálu až sedm digitálních programů. Pro sportovní pořady je nutné vyhradit cca 6 Mb/s, pro zábavné pořady 5-6 Mb/s, pro dokumenty a filmy 3-4 Mb/s a pro zprávy 2 Mb/s.

Pro příjem DTT je nutný tzv. set-top-box, který se připojí mezi anténu a běžný tv přijímač, nebo je možné použít speciální tv přijímač, který už obsahuje potřebné vybavení.

Požadovaná úroveň signálu, nutná pro kvalitní příjem DTT, je nižší než pro kvalitní příjem analogového vysílání. Minimální úroveň je 35 dBµV. Pro stabilní příjem za všech povětrnostních podmínek je doporučená úroveň o 6 dB vyšší. Minimální odstup signál/šum je 19 dB, pro zaručený příjem se doporučuje 26 dB. Protože stejný kanál je na celém území použit pro vysílání několikrát, je definován ještě odstup užitečný/rušivý signál. Požadovaná hodnota tohoto odstupu je nejméně 30 dB.

Při modulaci se pro šířku kanálu 8 MHz používá 1705 nosných frekvencí. To současně s datovou kompresí signálu MPEG-2 umožňuje lepší využití výkonu vysílače, a tedy pro příjem signálu v určité vzdálenosti od vysílače je nutný menší výkon vysílače, než při analogovém vysílání. Současně je systém odolnější vůči odraženým a rušivým signálum.

Pro zpestření dva obrázky:

 

digitalni_nosne.gif (9352 bytes)

Rozložení signálu u analogového a digitálního vysílání.

 

digmapa.gif (82210 bytes)

Mapa vysílačů ONDigital

10. října 1999

ONDigital - úvod
Co nabízí ONDigital za programy a kolik to stojí
Jaké set-top-boxy se používají pro příjem ONDigital
Systém vysílání ONDigital
Multiplexy ONDigital
Jak si pořizuje ONDigital obyvatel Anglie a okolí
Jak si pořizuje ONDigital obyvatel Česka